Osebni podatki
Ime*:
Priimek*:
Naslov*:
Poštna številka*:
Kraj*:
Država*:
Starost*:
Imaš mentorja?
Ime mentorja:
E-pošta*:
E-pošta ponovno*:
Častni naziv (FZS, FIAP):
Fotografski klub / Šola:
let
   

Fotografije naj bodo v formatu JPG. Daljša stranica fotografije naj meri 1280 pikslov. Fotografija naj ne bo večja od 1 MB.

Tema A: Igra (B/ČB)
Naslov:    Datoteka:
Naslov:    Datoteka:
Naslov:    Datoteka:
Naslov:    Datoteka:
Tema B: Bližina (B/ČB)
Naslov:    Datoteka:
Naslov:    Datoteka:
Naslov:    Datoteka:
Naslov:    Datoteka:
Tema C: Prosta (B/ČB)
Sprejemamo le fotografije, ki so nastale v letu 2020. Hvala!
Naslov:    Datoteka:
Naslov:    Datoteka:
Naslov:    Datoteka:
Naslov:    Datoteka:

Strinjam se s pogoji in soglašam, da se moji podatki lahko uporabijo za potrebe natečaja.
Če po oddaji fotografij ne prejmete potrditvene e-pošte, najprej preverite predal z neželeno pošto. V primeru morebitnih težav nam pišite na foto@czm-domzale.si.